Ima a jó halálért

Özvegyek imafüzete

ima-a-jo-halalert

A kinyilatkoztatott Szentírásban olvasom a boldogító igéket: Boldogok a megholtak, akik az Úrban halnak meg.
Uram és Istenem! Tudom, hogy egyszer nekem is meg kell halnom: de azt nem tudom, hogy mikor, hol és hogyan fogok meghalni. Azt azonban biztosan tudom, hogy ha halálos bűn állapotában ér a halál, örökre elvesztem.
Irgalmas Istenem! Add meg nekem a kegyelmet, hogy halálom előtt bűneimből megtérjek és Szentséged kegyelmében részesüljek.
Boldogságos Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettem, most és halálom óráján. Szent József, a haldoklók pártfogója, könyörögj érettem.
Legyen meg az Isten akarata, és az ő elhatározása legyen áldott mindenben és mindenkoron.
Ámen.

Az özvegyek imafüzete megrendelhető kedvezményes áron az alábbi linken:
http://szentmaximilian.hu/termek/ozvegyek-imafuzete/32