Jézus Nevének segítségül hívása

Forgatós falinaptár 2022

jezus-nevenek-segitsegul-hivasa

Jézus Nevének segítségül hívása

Jézus Szent Nevének tiszteletét a nyugati egyházban a ferences Sziénai Szent Bernardin elevenítette fel és terjesztette nagy hévvel
a szintén ferences Kapisztrán Szent Jánossal együtt.

A keleti egyház – főleg a szerzetesek – Jézus Nevének erejében, hatalmában bízva imádkozza szüntelenül a Jézus-imát már a legkorábbi időktől kezdve. Gyökere Bartimeus imája (Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam) illetve a vámos imája (Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek). Az ima szüntelen gyakorlása összefügg Szent Pál apostol felszólításával: Szüntelenül imádkozzatok! (1Tessz 5,17)

A név erejébe vetett hit egyébként ószövetségi eredetű, abból a hitből fakad, hogy kimondása jelenvalóvá teszi azt a személyt, akit jelöl, ez pedig fokozottan igaz a mindenütt jelenvaló Isten nevére.

(Forgatós falinaptár 2022)