Imádság a máriapócsi könnyező Szűzanyához

Forgatós falinaptár 2024

imadsag-a-mariapocsi-konnyezo-szuzanyahoz

Imádság a máriapócsi könnyező Szűzanyához

Könnyező Szűzanyám, bűnösök menedéke, könnyeidre kérlek, eszközöld ki Jézusnál bűneim bocsánatát, nyerd meg számomra és enyéimre Szent Fiad áldását! Enyhítsd szenvedéseinket, gyógyítsd meg betegségeinket és betegeinket, vigasztalj szomorúságunkban, segíts az erényes életre, vezess végül a boldog mennyországba! Ámen.
Ó, könnyező Szűz, ó, drága Istenanya, emlékezz meg rólam Jézusnál, most és halálom óráján! Ámen.
Dicsőséges Istenszülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat Fiad-
nak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg s éretted üdvözítse lelkünket. Ámen.

(Forgatós falinaptár 2024)