A pápa őrangyala

Katolikus Kalendárium 2025

a-papa-orangyala

A pápa őrangyala
IX. Piusz pápa története

IX. Piusz pápa szívesen és gyakran elmondta, hogyan mentette meg az életét kisfiú korában az őrzőangyala. Palotájuk házikápolnájában sokszor segédkezett a miséző papnak. Az egyik ilyen ministrálás alkalmával történt az eset. Reggel, mikor az oltár lépcsőjén térdelt, valami különös nyugtalanság fogta el. Nem tudta, mi lehet az oka, és igyekezett megőrizni összeszedettségét. Szemét lesütötte, de a nyugtalanság nem akart elmúlni. Ekkor az oltár másik oldalára pillantott, és ott egy tündöklő ifjút látott, aki barátságosan rámosolygott s magához hívta. Azt hitte, hogy képzelődik, és igyekezett az oltárra fordítani tekintetét. Mikor azonban újra az oltár másik oldalára tévedt a tekintete, a fényes alak még határozottabban hívta magához. Most már nem tudott ellenállni a hívásnak, és átsietett. Ebben a pillanatban eltűnt a fényes ifjú, de hatalmas robajjal ledőlt egy oltár mellett álló oszlop. Pont arra a helyre zuhant, ahol ő az imént állt. Így mentette meg a későbbi pápa életét az őrzőangyala.

(A Katolikus Kalendárium 2025-ös számából)