Szent Rita: a lehetetlen ügyek szentje

Katolikus Kalendárium 2024

szent-rita-a-lehetetlen-ugyek-szentje

A lehetetlen ügyek szentje
Közbenjárónk, Szent Rita

Szent Rita életútja annyira sokszínű volt, hogy bátran folyamodhat hozzá mindenki. Már kislány korában kiragyogott Isten iránti szeretetével, mélyen vallásos lelkületével. Idős szülei iránt nagy engedelmességgel viseltetett. Példás feleség és családanya volt, aki goromba, züllött férjét szelídségével megváltoztatta. Majd amikor özvegyen maradt, azt kérte Istentől: inkább vegye el tőle ikergyermekeit, mintsem azok – apjuk halálát megbosszulva – gyilkosokká váljanak. Amikor teljesen egyedül maradt, az isteni csodáknak köszönhetően vették fel a casciai Ágoston-rendi nővérek kolostorába, ahol alázatosságát rendtársai is csodálták. Sok csoda történt az életében, ezek közül a homlokán lévő seb a legismertebb, melyet Jézus töviskoronájának tüskéje okozott. Épen maradt testét ma is üvegkoporsóban őrzik a róla elnevezett bazilikában.
Ebből a néhány sorból is láthatjuk, mindnyájan kérhetjük az ő segítségét reménytelennek tűnő helyzeteinkben is. Különösen is a nehéz helyzetben lévő feleségek, a gyermekeikért szívből aggódó családanyák, a rossz házasságban élők, a gyógyíthatatlannak tűnő betegségben szenvedők, a szenvedélybetegek, és még sorolhatnánk tovább.
Érdemes kilencedet végezni hozzá, hogy állhatatosságunkat és bizalmunkat megtapasztalhassa Istenünk, akit e kedves leánya, Szent Rita által kérünk!

(Folytatás a Katolikus Kalendárium 2024-es számában)